เตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (ISP)

เตรียมลูกให้พร้อมเข้าโรงเรียน!
ราไวย์, ภูเก็ต
เตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (ISP)
เตรียมลูกให้พร้อมเข้าโรงเรียน!
ราไวย์, ภูเก็ต
International School of Phuket (ISP) - Logo
เกี่ยวกับเรา
เตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ISP ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ตที่สวยงาม ใจกลางหาดราไวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากที่สุดของเกาะ เราให้การดูแลเด็กอายุ 2 ถึง 6 ขวบ และใช้ EYFS (Early Year Foundation Stage) โครงประกอบจากสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนเด็กในการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์

แปดเหตุผลที่ดี

ทำไมโรงเรียนของเราจึงตอบสนองความต้องการของ
ลูกและครอบครัวของคุณ

ค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล

การศึกษานานาชาติในราคาย่อมเยาพร้อมตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายและค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ต่ำ
โรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก
เราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุด 360 คนเท่านั้น เสริมสร้างจิตวิญญาณในหมู่เด็กนักเรียนช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ดีขึ้น และรู้สึกปลอดภัยที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และค้นพบความสนใจใหม่ๆ
ปรับหลักสูตร EYFS
กรอบการทำงานของ EYFS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้มแข็งและมั่นใจในตนเอง เน้นการสื่อสารที่มีทักษะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตลอดจนร่างกายที่มีความสุขและแข็งแรง
ชั้นเรียนขนาดเล็ก
เรามีนักเรียนเฉลี่ย 15 คนต่อชั้นเรียน ช่วยให้ครูของเราสร้างเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่เหมาะกับบุคลิกเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
อัตราส่วนพนักงานต่อเด็กต่ำ
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเด็กคือนักเรียน 5 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คนในสถานรับเลี้ยงเด็ก และนักเรียน 8 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คนในโรงเรียนอนุบาล อัตราส่วนเด็กต่อพนักงานต่ำช่วยให้พนักงานดูแลได้ดีขึ้น และช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคมมากขึ้น
แนวทางการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
การเล่นและที่สำคัญกว่านั้น การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานในช่วงต้นปี เมื่อเด็กๆ ก้าวเข้าสู่ชั้นปีการศึกษา การเน้นย้ำทักษะการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนและเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับความคาดหวังในการเรียนรู้ในปีแรก
แนวทางการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ ISP เรากำลังช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองโลกที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความหลงใหลและความรักต่อโลกของเราให้กับนักเรียนของเราผ่านวัสดุรีไซเคิลสำหรับงานฝีมือหรือปลูกผักในสถานที่ ได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทุกคนในฐานะผู้ดูแลโลกใ
อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ISP เราให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนทั้งหมด 3 มื้อต่อวัน ซึ่งจัดทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารของเรา อาหารที่ครบหลักโภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดีและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเจริญเติบโตที่สำคัญเช่นนี้

แปดเหตุผลที่ดี

ทำไมโรงเรียนของเราจึงตอบสนองความต้องการของ
ลูกและครอบครัวของคุณ

ค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล

การศึกษานานาชาติในราคาย่อมเยาพร้อมตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายและค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ต่ำ
โรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก
เราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุด 360 คนเท่านั้น เสริมสร้างจิตวิญญาณในหมู่เด็กนักเรียนช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ดีขึ้น และรู้สึกปลอดภัยที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และค้นพบความสนใจใหม่ๆ
ปรับหลักสูตร EYFS
กรอบการทำงานของ EYFS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้มแข็งและมั่นใจในตนเอง เน้นการสื่อสารที่มีทักษะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตลอดจนร่างกายที่มีความสุขและแข็งแรง
ชั้นเรียนขนาดเล็ก
เรามีนักเรียนเฉลี่ย 15 คนต่อชั้นเรียน ช่วยให้ครูของเราสร้างเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่เหมาะกับบุคลิกเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
อัตราส่วนพนักงานต่อเด็กต่ำ
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเด็กคือนักเรียน 5 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คนในสถานรับเลี้ยงเด็ก และนักเรียน 8 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คนในโรงเรียนอนุบาล อัตราส่วนเด็กต่อพนักงานต่ำช่วยให้พนักงานดูแลได้ดีขึ้น และช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคมมากขึ้น
แนวทางการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
การเล่นและที่สำคัญกว่านั้น การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานในช่วงต้นปี เมื่อเด็กๆ ก้าวเข้าสู่ชั้นปีการศึกษา การเน้นย้ำทักษะการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนและเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับความคาดหวังในการเรียนรู้ในปีแรก
แนวทางการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ ISP เรากำลังช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองโลกที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความหลงใหลและความรักต่อโลกของเราให้กับนักเรียนของเราผ่านวัสดุรีไซเคิลสำหรับงานฝีมือหรือปลูกผักในสถานที่ ได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทุกคนในฐานะผู้ดูแลโลกใ
อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ISP เราให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนทั้งหมด 3 มื้อต่อวัน ซึ่งจัดทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารของเรา อาหารที่ครบหลักโภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดีและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเจริญเติบโตที่สำคัญเช่นนี้

.ค้นพบวิทยาเขตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของเรา

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติขนาด 5 ไร่ พร้อมพื้นที่เล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งมากมายใจกลางราไวย์

ค้นพบวิทยาเขตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของเรา

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติขนาด

5 ไร่ พร้อมพื้นที่เล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งมากมายใจกลางราไวย์

The Cambridge International Education Logo

เราใช้หลักสูตร EYFS (Early Year Foundation Stage) ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเรียนรู้หลักสามด้าน ได้แก่ การสื่อสารและภาษา พัฒนาการทางร่างกาย และพัฒนาการส่วนบุคคล สังคม และอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเล็กและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้เมื่อพวกเขามีอายุมากขึ้น

ด้านการสื่อสารและด้านภาษา
เด็กพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง พวกเขาจะสร้างรากฐานสำหรับการรู้ภาษา(สามารถอ่านออกเขียนได้)และการเรียนรู้ นอกจากนี้ พวกเขาจะเรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เช่น การแสดงออกและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่
การพัฒนาในด้านกายภาพ
พัฒนาการทางร่างกายประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ: พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก(ตา,มือและนิ้ว) และสติปัญญา การพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาร่างกายที่แข็งแรง การพร้อมที่จะเข้าสังคมและการมีความควบคุมอารมณ์ที่ดี
การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
การควบคุมและความแม่นยำที่ดีของมือและตาทำงานประสานกันซึ่งเชื่อมโยงกับการอ่านออกเขียนได้ในระยะแรก
ในด้านการพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์
PSED สนับสนุนเด็กๆ ในการเรียนรู้ที่จะเข้าร่วมอยู่ผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ทำความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึก เรียนรู้เกี่ยวกับ 'สิ่งที่ถูก' และ 'สิ่งที่ผิด' พัฒนาความเป็นอิสระ และท้ายที่สุดคือการรู้สึกดีกับตัวเอง
ด้านการสื่อสารและด้านภาษา

เด็กพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง พวกเขาจะสร้างรากฐานสำหรับการรู้ภาษา(สามารถอ่านออกเขียนได้)และการเรียนรู้ นอกจากนี้ พวกเขาจะเรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เช่น การแสดงออกและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

การพัฒนาในด้านกายภาพ

พัฒนาการทางร่างกายประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ: พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก(ตา,มือและนิ้ว) และสติปัญญา การพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาร่างกายที่แข็งแรง การพร้อมที่จะเข้าสังคมและการมีความควบคุมอารมณ์ที่ดี
การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

การควบคุมและความแม่นยำที่ดีของมือและตาทำงานประสานกันซึ่งเชื่อมโยงกับการอ่านออกเขียนได้ในระยะแรก

ในด้านการพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์

PSED สนับสนุนเด็กๆ ในการเรียนรู้ที่จะเข้าร่วมอยู่ผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ทำความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึก เรียนรู้เกี่ยวกับ 'สิ่งที่ถูก' และ 'สิ่งที่ผิด' พัฒนาความเป็นอิสระ และท้ายที่สุดคือการรู้สึกดีกับตัวเอง

ด้านที่สำคัญอื่น ๆ ของการเรียนรู้และการพัฒนา:

การอ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ การเข้าใจโลก(วิธีที่เด็กใช้เมื่อต้องการรู้จักผู้อื่น สถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน)
การแสดงออกทางด้านศิลปะและการออกแบบ(การฟังและการตอบสนองต่อดนตรี การร้องเพลง การเต้นรำและการแสดง การทดลองผสมสีและพื้นผิวต่างๆ การสร้างแบบจำลอง) เป็นด้านเฉพาะเจาะจงของการเรียนรู้และการพัฒนาใน EYFS ทักษะเหล่านี้ซึ่งเป็นทักษะหลักที่สำคัญที่จะถูกนำมาใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเด็กมากขึ้น
การอ่านออกเขียนได้
สำหรับความพร้อมที่จะเริ่มอ่านออกเขียนได้ เด็กๆ จะต้องมีทักษะต่างๆ ในการสร้างทักษะการอ่านและเขียนได้ เด็กๆควรฝึกการจับคู่คำ หาคำคล้องจอง การรับรู้ของการออกเสียง และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษา เช่น การฟัง ความสนใจ สัมผัสอักษร และการแยกแยะเสียง และทักษะการเคลื่อนไหวขั้นต้นสำหรับการควบคุมกล้ามเนื้อในมือ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีอะไรมากกว่าการนับ! เราทุกคนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้ว เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นและประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน พวกเขาควรจะสามารถนับตัวเลขได้อย่างมั่นใจ พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข ถึง 10 อย่างลึกซึ้ง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและรูปแบบภายในตัวเลขเหล่านั้น
การเข้าใจโลก
(เรียนรู้ที่จะรู้จักโลกรวมถึงผู้คนบนโลก ทักษะ สิ่งแวดล้อมต่างๆ) การทำความเข้าใจโลกเกี่ยวข้องกับการชี้นำเด็ก ๆ ให้เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงและสถานที่อยู่ของพวกเขาผ่านโอกาสในการสำรวจ สังเกต และค้นหาเกี่ยวกับผู้คน สถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตสัตว์และพืช อธิบายว่าทำไมบางสิ่งจึงเกิดขึ้น และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการและสาเหตุที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ศิลปะการแสดงออกและการออกแบบ
เด็กๆต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในงานศิลปะ ช่วยให้พวกเขาได้สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและสิ่งของวัสดุต่างๆ ความหลากหลายของสิ่งที่เด็กเห็น ได้ยิน และมีส่วนร่วม มีความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจ การแสดงออก คำศัพท์ และความสามารถในการสื่อสารผ่านศิลปะ

ด้านที่สำคัญอื่น ๆ ของการเรียนรู้และการพัฒนา:

การอ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ การเข้าใจโลก(วิธีที่เด็กใช้เมื่อต้องการรู้จักผู้อื่น สถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน)
การแสดงออกทางด้านศิลปะและการออกแบบ(การฟังและการตอบสนองต่อดนตรี การร้องเพลง การเต้นรำและการแสดง การทดลองผสมสีและพื้นผิวต่างๆ การสร้างแบบจำลอง) เป็นด้านเฉพาะเจาะจงของการเรียนรู้และการพัฒนาใน EYFS ทักษะเหล่านี้ซึ่งเป็นทักษะหลักที่สำคัญที่จะถูกนำมาใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเด็กมากขึ้น
การอ่านออกเขียนได้
สำหรับความพร้อมที่จะเริ่มอ่านออกเขียนได้ เด็กๆ จะต้องมีทักษะต่างๆ ในการสร้างทักษะการอ่านและเขียนได้ เด็กๆควรฝึกการจับคู่คำ หาคำคล้องจอง การรับรู้ของการออกเสียง และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษา เช่น การฟัง ความสนใจ สัมผัสอักษร และการแยกแยะเสียง และทักษะการเคลื่อนไหวขั้นต้นสำหรับการควบคุมกล้ามเนื้อในมือ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีอะไรมากกว่าการนับ! เราทุกคนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้ว เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นและประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน พวกเขาควรจะสามารถนับตัวเลขได้อย่างมั่นใจ พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข ถึง 10 อย่างลึกซึ้ง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและรูปแบบภายในตัวเลขเหล่านั้น
การเข้าใจโลก
(เรียนรู้ที่จะรู้จักโลกรวมถึงผู้คนบนโลก ทักษะ สิ่งแวดล้อมต่างๆ) การทำความเข้าใจโลกเกี่ยวข้องกับการชี้นำเด็ก ๆ ให้เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงและสถานที่อยู่ของพวกเขาผ่านโอกาสในการสำรวจ สังเกต และค้นหาเกี่ยวกับผู้คน สถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตสัตว์และพืช อธิบายว่าทำไมบางสิ่งจึงเกิดขึ้น และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการและสาเหตุที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ศิลปะการแสดงออกและการออกแบบ
เด็กๆต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในงานศิลปะ ช่วยให้พวกเขาได้สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและสิ่งของวัสดุต่างๆ ความหลากหลายของสิ่งที่เด็กเห็น ได้ยิน และมีส่วนร่วม มีความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจ การแสดงออก คำศัพท์ และความสามารถในการสื่อสารผ่านศิลปะ

ดูตัวอย่างตารางของเรา

สนใจที่จะค้นพบสิ่งที่วันปกติเป็นอย่างไรสำหรับบุตรหลานของคุณ?
เราได้รวมตารางตัวอย่างเพื่อให้คุณได้สำรวจ

ดูตัวอย่างตารางของเรา

สนใจที่จะค้นพบสิ่งที่วันปกติเป็นอย่างไรสำหรับบุตรหลานของคุณ?
เราได้รวมตารางตัวอย่างเพื่อให้คุณได้สำรวจ
พบกับอาจารย์ของเรา

ครูของเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำที่โรงเรียนของเรา มาตรฐานระดับสูงและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราได้รับแรงกระตุ้นจากความตื่นเต้นและความทุ่มเทเพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเรา

 • Kelly Rush
  หัวหน้าแผนกอนุบาล
 • Vicky Butterfield
  ครูอนุบาล
 • Liudmyla "Lucy" Andreieva
  ครูอนุบาล
 • Chatjira "Beam" Sakunjan
  ครูอนุบาล
 • Shannon Watt
  ครูอนุบาล
 • Lamis Ismail
  ครูอนุบาล
 • Naan "Nan" Chaimart
  ผู้ช่วยครู
 • Wisan "Kai" Singpaisal
  พละ, ว่ายน้ำ
  ครูมวยไทย
 • Daniel John Barlow
  พละ, ว่ายน้ำ
  ครูมวยไทย
 • Chantra "Maam" Silarak
  ผู้ช่วยครู
 • Nuchada "Hasana" Tongyon
  ผู้ช่วยครู
 • Thiyada "Mind" Promchat
  ผู้ช่วยครู
 • Prapa "Tik" Soontornsing
  ผู้ช่วยครู
 • Kanokporn "Peach" Kaenjan
  ผู้ช่วยครู
 • Nanticha "Anna" Tikboripat
  ผู้ช่วยครู
 • Thet Thet Mar "Mai"
  ผู้ช่วยครู
พบกับอาจารย์ของเรา

ครูของเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำที่โรงเรียนของเรา มาตรฐานระดับสูงและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราได้รับแรงกระตุ้นจากความตื่นเต้นและความทุ่มเทเพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเรา

 • Kelly Rush
  หัวหน้าแผนกอนุบาล
 • Vicky Butterfield
  ครูอนุบาล
 • Liudmyla "Lucy" Andreieva
  ครูอนุบาล
 • Chatjira "Beam" Sakunjan
  ครูอนุบาล
 • Shannon Watt
  ครูอนุบาล
 • Lamis Ismail
  ครูอนุบาล
 • Naan "Nan" Chaimart
  ผู้ช่วยครู
 • Wisan "Kai" Singpaisal
  พละ, ว่ายน้ำ
  ครูมวยไทย
 • Daniel John Barlow
  พละ, ว่ายน้ำ
  ครูมวยไทย
 • Chantra "Maam" Silarak
  ผู้ช่วยครู
 • Nuchada "Hasana" Tongyon
  ผู้ช่วยครู
 • Thiyada "Mind" Promchat
  ผู้ช่วยครู
 • Prapa "Tik" Soontornsing
  ผู้ช่วยครู
 • Kanokporn "Peach" Kaenjan
  ผู้ช่วยครู
 • Thet Thet Mar "Mai"
  ผู้ช่วยครู
ค่าเทอมปีการศีกษา 2567-2568
เรามีตัวเลือกการชำระเงินหลายแบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณของครอบครัว
Monthly:
16.580 Bhat

Termly (5% discount):
Term 1 - 67.600 Baht
Term 2 - 57.530 Baht
Term 3 - 32.380 Baht

Annually (10% discount)
149.220 Baht
Monthly:
15.820 Bhat

Termly (5% discount):
Term 1 - 64.480 Baht
Term 2 - 54.870 Baht
Term 3 - 30.940 Baht

Annually (10% discount)
142.380 Baht
Nursery
Kindergarten
For children aged 2 to 4 years
For children aged 4 to 6 years
ค่าเทอมปีการศีกษา
เรามีตัวเลือกการชำระเงินหลายแบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณของครอบครัว
Monthly:
16.580 Bhat

Termly (5% discount):
Term 1 - 67.600 Baht
Term 2 - 57.530 Baht
Term 3 - 32.380 Baht

Annually (10% discount)
149.220 Baht
Monthly:
15.820 Bhat

Termly (5% discount):
Term 1 - 64.480 Baht
Term 2 - 54.870 Baht
Term 3 - 30.940 Baht

Annually (10% discount)
142.380 Baht
Nursery
Kindergarten
For children aged 2 to 4 years
For children aged 4 to 6 years
2567-2566
สิ่งที่ผู้ปกครองของเราพูดอย่างไรบ้าง:
สิ่งที่ผู้ปกครองของเราพูดอย่างไรบ้าง:
ติดต่อเรา:
ผู้จัดการโรงเรียนของเราพร้อมให้บริการทางอีเมล โทรศัพท์ และ WhatsApp ตั้งแต่เวลา 7:45 น. ถึง 15:45 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์.
ติดต่อเรา:
ผู้จัดการโรงเรียนของเราพร้อมให้บริการทางอีเมล โทรศัพท์ และ WhatsApp ตั้งแต่เวลา 7:45 น. ถึง 15:45 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

© All Rights Reserved. Tropical Vibes Co Ltd.